Filosofiska tjänster

Jag erbjuder filosofisk rådgivning till enskilda och grupper, samtalsledning av olika slag, samt föreläsningar och workshops inom filosofi och etik i bred mening, gärna med ett personligt anslag.

Filosofisk rådgivning

Enskild filosofisk rådgivning går ut på att du sitter ned med en filosof och pratar om ditt liv eller om vad som helst som du känner att du behöver reda ut. Det kan vara allt från personliga och professionella problem till allmänmänskliga funderingar. Ofta leder det personliga och konkreta till det allmänmänskliga och tvärtom. Det förutsättningslösa filosofiska samtalet löser upp tankeknutar och ger nya perspektiv som kan befria dig från tankeovanor och tankemisstag och utveckla dig som tänkande varelse.

Vissa pratar med en filosof som alternativ till psykoterapi, medan andra inte ens funderat på terapi. En filosofisk rådgivare kan fungera som coach i livsfrågor och professionella frågor, som välvillig och accepterande lyssnare och samtalspartner, och i viss mån som just rådgivare, utifrån den rika historien av filosofiska teorier om allt från rätt handlande till sann kunskap.

Jag har arbetat med filosofisk rådgivning sedan 2008, vid sidan av mitt huvudsakliga värv inom akademisk forskning och undervisning. Jag upplever det som angeläget att använda min filosofiska kunskap och mina filosofiska metoder för att hantera mer personliga frågeställningar i samtal med den som så önskar.

Jag är diplomerad filosofisk praktiker av Norsk Selskap for Filosofisk Praksis i Oslo. Detta sällskap lägger stor vikt vid jämlikhet i samtalsrelationen och vid gästens autonomi – att det är du som gäst som bestämmer vart samtalet tar vägen och att jag som filosof är öppen med varför jag ställer vissa frågor eller delar med mig av vissa teorier.

Jag erbjuder filosofisk rådgivning till både privatpersoner och organisationer, i första hand i eller kring Umeå eller online. Kontakta mig för kostnadsförslag.

För organisationer

Filosofisk rådgivning kan vara ett effektivt verktyg för professionell utveckling och för att lösa specifika problem på jobbet. Jag erbjuder också föreläsningar, workshops och retreats där vi tillsammans tillämpar filosofiska metoder på angelägna frågor.

  • Filosofisk rådgivning/coaching för individer eller grupper.
  • Interaktiva föreläsningar utifrån ett filosofisk perspektiv.
  • Workshops i filosofisk metod eller kring specifika frågor – gärna era egna frågor!
  • Retreats över mer än en dag där filosofiska övningar blandas med kortare föreläsningar och tid för samtal och eftertanke.

Workshop, Världsfilosofidagen, ABF-huset i Stockholm, 2015-11-14. Foto: Ted Personne

Tidigare kunder

Försäkringskassan (Analys och prognos, centrala staben – chefsutveckling, Försäkringskassan Nord); Sweco Environment; Region Västerbotten; Kvinnliga läkares förening; Västerbottens läns landsting; Umeå Stadsbibliotek; Bilda Nord; ABF, m.fl.).

Retreat

Sedan 2015 erbjuder jag ibland filosofiska retreats, tillsammans med olika kollegor. Retreat blir det för att vi tar ett steg tillbaka från vardagen och flödet av intryck för att tillsammans, på en vacker plats (Mundekulla kursgård), finna ro och perspektiv på de stora frågorna. Filosofi blir det för att vi lär ut och tillämpar enkla samtalsverktyg för mer kärnfulla samtal, för att vi ger korta inspel om olika filosofiska teorier, samt för att vi genom vår samtalsledning uppmuntrar till fokus på det gemensamma intellektuella utforskandet av centrala livsfrågor.

Retreat 2015Samtal om naturen, Mundekulla kursgård i Småland, augusti 2015. Foto: Tulsa Jansson