Välkommen!

Jag är docent i filosofi och universitetslektor vid Umeå Universitet.  Min forskning handlar om frihet, folkhälsopolitik, personliga relationer och hur vi ska värdera framtida liv. Jag undervisar inom moralfilosofi och politisk filosofi och är föreståndare för kandidat-programmet i filosofi och samhällsanalys.

Utanför akademin är jag samtalsledare och filosofisk praktiker. Jag erbjuder personliga, utforskande samtal på filosofisk grund. För Försäkringskassan har jag lett samtal inom chefsutveckling och statlig utredning. Jag leder filosofiska samtal på bibliotek och festivaler, för allmänheten och inom företag eller organisationer. Jag är medgrundare och ordförande för Filosofigruppen Sherpa och aktiv medlem i och rådgivare till Svenska sällskapet för filosofisk praxis.

 

Jag leder workshops, retreats och föreläser om livsfilosofiska frågor, exempelvis för TEDx om vad som egentligen är viktigt, eller om moraliska och politiska frågor som frihet, hälsa och demokrati på Umeå universitets vetenskapsluncher.

Jag leder också samtalsgrupper och sommarläger utifrån konceptet Circle Way, med fokus på gemenskap och stärkande lyssnande, oftast med min fru Camilla Grill. Jag erbjuder personlig utveckling för män och var medgrundare och ordförande för den nordiska grenen av ManKind Project 2015-2016.

Under Aktuellt listas kommande arrangemang för allmänheten.

Under Filosofiska tjänster skriver jag mer om filosofins potential att hjälpa oss att orientera oss i livet.

Under Radio finns de program jag gjort och medverkat i på Sveriges Radio.

My research

See my academic profile, my academic publications, and some research-related news.

Contact

Email: smile [at] [this domain]

Mobile Phone: +46 70 720 70 60

 

Thanks to Per Melander for photo!