Välkommen!

Välkommen till Kalle Grills hemsida! Welcome to Kalle Grill’s webpage!

Här finns avdelningar för mina olika aktiviteter. There are sections here for my various activities.

Sidan “about” berättar lite mer om mig. The about page gives an overview.

Research (forskning)

There is a page with my academic publications, and a page with research-related news, i.e. research funding, publications and events.

Filosofisk rådgivning och samtalsledning (Philosophical counseling and facilitiation)

Det finns en sida med information om mitt arbete med filosofi utanför universitetet och de tjänster jag erbjuder.

Radio

Här finns också en sida med de radioprogram jag gjort och medverkat i på Sveriges Radio.