Välkommen!

Jag är docent i filosofi och universitetslektor vid Umeå Universitet. Min forskning handlar bland annat om frihet, folkhälsopolitik, ny teknik, personliga relationer, hållbarhet och värdet av framtida liv. Jag undervisar inom moralfilosofi, politisk filosofi och filosofisk samtalskonst och är föreståndare för kandidat-programmet i filosofi och samhällsanalys.

Utanför akademin jobbar jag med personlig och professionell utveckling, med olika verktyg:

  • Som föreläsare ger jag filosofiska perspektiv på teman som hållbarhet, värderingar och strategier, personlig utveckling, hälsa och välmående, m.m.
  • Som samtalsledare och filosofisk praktiker erbjuder jag personliga, utforskande samtal på filosofisk grund, både enskilt och i grupp, samt processer för reflektion och utveckling för organisationer och företag (se mer här). Jag utbildar även inom filosofisk praxis och stöttar föreningar som verkar för mer reflektion (som Svenska sällskapet för filosofisk praxis).
  • Jag leder samtalsgrupper och sommarläger med fokus på gemenskap och lyssnande.
  • Jag erbjuder personlig utveckling för män med inriktning på en sund, stark och ansvarstagande manlighet och jag är ordförande för den nordiska grenen av den internationella föreningen ManKind Project.

En längre intervju med mig om min syn på filosofi, hållbarhet, relationer och personlig utveckling finns i podden Visdomsjakten.

Bland mina filmade offentliga föreläsningar finns mitt TEDx talk om vad som egentligen är viktigt, och min föreläsning om frihet, hälsa och demokrati på Umeå universitets vetenskapslunch. Här är mitt bidrag till Umeås 400-årsjubileum 2022.

Bland tidigare kunder finns bland andra Försäkringskassan, Sweco Environment och Region Västerbotten, för vilka jag bland annat föreläst om hållbarhetsbegreppet.

Under Aktuellt listas kommande arrangemang för allmänheten.

Under Filosofiska tjänster skriver jag mer om vad filosofin kan erbjuda, privat och i yrkeslivet.

Under Radio finns de program jag gjort och medverkat i på Sveriges Radio.

My research

See my academic profile and my academic publications.