Välkommen!

Jag är docent i filosofi och universitetslektor vid Umeå Universitet.  Min forskning handlar om frihet, folkhälsopolitik, personliga relationer och hur vi ska värdera framtida liv. Jag undervisar inom moralfilosofi och politisk filosofi och är föreståndare för kandidatprogrammet i filosofi och samhällsanalys.

Utanför akademin är jag samtalsledare och filosofisk praktiker. Jag erbjuder personliga, utforskande samtal på filosofisk grund, både enskilt och i grupp, samt processer för reflektion och utveckling för organisationer och företag (jag har skrivit en kort text om filosofisk praxis här). Jag utbildar inom samtalskonst och stöttar föreningar som verkar för mer reflektion (som Svenska sällskapet för filosofisk praxis).

Mina föreläsningar ger filosofiska perspektiv på teman som hållbarhet, värderingar och strategier, personlig utveckling, hälsa och välmående, m.m.

Bland mina filmade offentliga föreläsningar finns mitt TEDx talk om vad som egentligen är viktigt, och min föreläsning om frihet, hälsa och demokrati på Umeå universitets vetenskapslunch. Bland tidigare kunder finns Försäkringskassan, Sweco Environment och Region Västerbotten, för vilka jag bland annat föreläst om hållbarhetsbegreppet.

Med min fru Camilla Grill leder jag samtalsgrupper och sommarläger med fokus på gemenskap och lyssnande. Jag erbjuder personlig utveckling för män och är ordförande för den nordiska grenen av den internationella föreningen för mäns utveckling ManKind Project.

Under Aktuellt listas kommande arrangemang för allmänheten.

Under Filosofiska tjänster skriver jag mer om vad filosofin kan erbjuda, privat och i yrkeslivet.

Under Radio finns de program jag gjort och medverkat i på Sveriges Radio.

My research

See my academic profile and my academic publications.

Contact

Email: smile [at] [this domain]

Mobile Phone: +46 70 720 70 60

Thanks to Per Melander for the photo!